Huisregels

Bezoekers huisregels van De Utrechtse Bazaar

 1. Medewerkers van De Utrechtse Bazaar kunnen je vragen medewerking te verlenen aan onderzoek van jouw kleding en/of tassen.
 2. Medewerkers van De Utrechtse Bazaar kunnen je vragen je te legitimeren.
 3. Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd en de ´behoeften´ dienen buiten gedaan te worden.
 4. Flyeren, collecteren, acquireren, commercieel filmen en fotograferen is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.
 5. Wij maken je er tevens op attent dat er zowel zichtbaar als niet-zichtbaar cameratoezicht aanwezig is. Dit ter bescherming van uw en onze eigendommen en veiligheid.
 6. Het is niet toegestaan om op De Utrechtse Bazaar te roken.
 7. Aanwijzingen van het personeel van De Utrechtse Bazaar of aanwijzingen op de borden moeten worden opgevolgd.
 8. Gebruik van alcohol en drugs is op het gehele terrein van De Utrechtse Bazaar verboden.
 9. Je bent verplicht je richting het personeel van de Utrechtse Bazaar en medebezoekers fatsoenlijk en respectvol te gedragen.
 10. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal of schade van welke aard ook.
 11. Kinderen tot en met 12 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene.
 12. Te allen tijde kunnen er (televisie)opnames op De Utrechtse Bazaar gemaakt worden. Als je niet in beeld wenst te komen, mijd dan de locaties waar gefotografeerd en/of gefilmd wordt. De Bazaar houdt zich het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.
 13. Winkeldieven betalen €181,- schadevergoeding volgens ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkstelling.
 14. Bij diefstal doen wij altijd aangifte.
 15. Op het terrein van de Utrechtse Bazaar zijn de bepalingen van de Nederlandse wegenverkeerswet van toepassing.
  -De maximumsnelheid bedraagt 20 km p/uur
  -De Utrechtse Bazaar behoudt zich het recht voor voertuigen, welke niet overeenkomstig de voorschriften geparkeerd zijn, op kosten van de bestuurder/ eigenaar te verwijderen.
  De Utrechtse Bazaar aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor diefstal of schade op de parkeerfaciliteit gepleegd c.q. ontstaan.