Huisregels

Standhouder huisregels van De Utrechtse Bazaar

 1. Het niet opvolgen van aanwijzingen van de marktmeester, drank- en/of drugsgebruik of ander misplaatst gedrag, dat de algemene sfeer en/of veiligheid op de markt schaadt, heeft verwijdering van de markt tot gevolg.
 2. Alle huurders dienen zich aan de regels en voorschriften van de wet, openbare orde, brandweer, politie, de gemeente en directie van De Utrechtse Bazaar te houden.
 3. Standhouders dienen uiterlijk om 8.30 uur bij hun stand aanwezig te zijn.
 4. Huurders en het aanwezige personeel dienen zich te kunnen legitimeren.
 5. Handel in levende dieren, drugs, wapens, alcohol, namaak en gestolen goederen is verboden.
 6. Het is niet toegestaan om op De Utrechtse Bazaar te roken.
 7. Onderverhuur en inzetten van illegaal personeel is niet toegestaan.
 8. Kraamplaatsen dienen schoon te worden achtergelaten. Afval en handel dient u mee te nemen.
 9. Indien standhouders gebruik willen maken van de stroomvoorziening, dienen zij zelf voor de (verleng)snoeren te zorgen. Deze dienen uiteraard aan de veiligheidsnormen te voldoen.
 10. De algehele veiligheid dient in acht genomen te worden. Er mag geen handel of materiaal buiten de witte lijnen worden geplaatst. Nooduitgangen, brandslanghaspels e.d. dienen vrij te blijven.
 11. Een bepaalde hal of kraamplaats kan nimmer worden geclaimd. De marktmeester is gerechtigd eventuele verplaatsingen zonder toestemming van de huurder uit te voeren.
 12. Open vuur, gasflessen, licht ontvlambare stoffen en het gebruik van (extra) verwarming is niet toegestaan.
 13. De Utrechtse Bazaar is niet aansprakelijk voor schade of diefstal aan uw goederen en/of uw kraam . U betreedt het terrein op eigen risico.
 14. Wij maken je er tevens op attent dat er zowel zichtbaar als niet-zichtbaar cameratoezicht aanwezig is. Dit ter bescherming van uw en onze eigendommen en veiligheid.